Τι γνώσεις χρειάζομαι για να κάνω πρακτική στο εξωτερικό;

Οι γνώσεις που μας προσφέρει το TEI και η θέληση του εκάστοτε φοιτητή σε γενικές γραμμές αρκούν για την εκπλήρωση της πρακτικής άσκησης. Λέγοντας οι γνώσεις του ΤΕΙ φυσικά εννοείτε ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα (κυρίως προγραμματισμού, αλγορίθμων και βάσεων δεδομένων) και όχι ότι δεν υπήρχε παρακολούθηση και το μάθημα περάστηκε απλά για να περαστεί.

 

Εκτός από τις γνώσεις του ΤΕΙ οι οποίες επεκτείνονται σε πολλούς τομείς αλλά δεν εμβαθύνουν, οποιεσδήποτε έξτρα γνώσεις μπορεί κάποιος να αποκτήσει με προσωπική όρεξη και προσπάθεια θα είναι επιπλέον πολεμοφόδια για την ολοκλήρωση της πρακτικής με ποιο εύκολο τρόπο.

 

Όταν κάποιος φοιτητής προσλαμβάνεται για πρακτική άσκηση σε μια εταιρία ο υπεύθυνος υπάλληλος (κάθε φοιτητής προσλαμβάνεται από έναν συγκεκριμένο υπάλληλο ο οποίος είναι και ο επιμελητής του), ο project manager του τμήματος αλλά και ο κάθε υπάλληλος γνωρίζουν πως ο φοιτητής διαθέτει περιορισμένες γνώσεις και κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε άλλη εταιρία και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν τεράστιες απαιτήσεις και κατανοούν πως η πρακτική άσκηση γίνεται πρωτίστως για να μάθει ο φοιτητής και έπειτα για να βοηθηθεί η εταιρία. Οπότε δεν χρειάζεται υπερβολικό άγχος για το αν οι γνώσεις επαρκούν.

 

Σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι βαθμοί σε μαθήματα κλειδιά που έχουν ήδη προαναφερθεί καθώς οι βαθμοί είναι το πρώτο έγγραφο που επεξεργάζονται οι πιθανοί μελλοντικοί εργοδότες σας και συνεπώς είναι το πρώτο κλειδί που θα σας ανοίξει μια από τις πόρτες για μια επιτυχημένη πρακτική στην Γερμανία.

 

Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις Γερμανικές εταιρίες είναι οι C, C++, και Java και σε δεύτερο βαθμό οι C# και Matlab. Ασφαλώς οι γνώση άλλων γλωσσών προγραμματισμών (Javascript, Python κτλ) ή νέων τεχνολογιών μόνο θετικό μπορεί να είναι για τον εκάστοτε υποψήφιο πρακτικής. Καλό θα ήταν λοιπόν εάν κάποιος έχει ελεύθερο χρόνο να κάνει κάποια ατομικά project 'η σεμινάρια για να αναπτύξει τις γνώσεις του.

 

Μια πολύ καλή ιστοσελίδα με ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια υψηλού επιπέδου από πασίγνωστα πανεπιστήμια ανά την υφήλιο είναι η https://www.coursera.org/.