Πώς θα βρω πρακτική στην Γερμανία?

 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος εύρεσης δουλειάς στην Γερμανία, είναι το internet. Υπάρχουν επίσης πολλές αναρτήσεις για άτομα που θέλουν να κάνουν πρακτική. Μερικές από τις ιστοσελίδες για εύρεση δουλειάς είναι οι παρακάτω:

Kαι μερικές αναζητήσεις για πρακτική σαν software developer: