Εδώ περιέχονται πληροφορίες που πρέπει να ξέρει εφόσον τον έχουνε αποδεχτεί για πρακτική ή ακόμη και για μόνιμη εργασία.

Ίσως κάποιος να χρειαστεί κάποιες έξτρα ενέργειες απ’ αυτές που υπάρχουνε στα παρακάτω τμήματα αλλά γνωρίζοντας τα παρακάτω, είναι

ένα 95% των γνώσεων για το τι πρέπει να γίνει τις πρώτες μέρες μετά την άφιξη κάποιου στη Γερμανία και όχι μόνο.

 

Όλα όσα αφορούν τι πρώτες κινήσεις που πρέπει να γίνουν

 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την διαμονή.

 

Πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να μετακινηθεί στη Γερμανία

 

Τι χαρτιά πρέπει να έχω μαζί μου από την Ελλάδα που θα μου ζητηθούνε στη Γερμανία;

 

Πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μαθήματα γερμανικών και γιατί να το κάνει.